Marketing

Adria Media Group d.o.o.

Vlajkovićeva 8/I, 11000 Beograd

Web Advertising:

Mirjana Beljinac-Kozma: m.kozma@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 087

Marko Prica: m.prica@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 084

Marija Jocić: marija.jocic@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078

Vladimir Ćurčić: vladimir.curcic@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078

Marija Grulović marija.grulovic@adriamedia.rs

Tel +381 66 88 66 161

Print marketing:

Branko Jovicić; b.jovicic@adriamedia.rs
011/ 6357-071 

Gordana Rajsić g.rajsic@adriamedia.rs
011/ 6357-086

Redakcija: 011/63-57-100

redakcija@kurir-info.rs

Preuzmite cenovnik oglašavanja na webu za 2017. godinu

Cenovnik oglašavanja u Kuriru i ostalim AMG štampanim izdanjima za 2016. godinu